Potvrzení karantény

Protože někteří dětští lékaři odmítají potvrdit karanténu, přestože to podle nařízení mají dělat a my nechceme uvádět rodiče do nepříjemných situací, nabízíme Vám, že pokud potřebujete potvrzení, vyplňte následující tiskopis a ve škole Vám ho potvrdíme.

ZOPPD

Jaké jsou podmínky čerpání ošetřovného:

  • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože
    • ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou,
    • musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže o ně pečovat.
  • Ošetřovaný člen domácnosti nebo dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, prokazatelně žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se tato podmínka neuplatňuje. Od 1.1.2022 vejde v účinnost novela zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou čerpat ošetřovné, o blízké příbuzné, kteří nežijí ve společné domácnosti (např. pracující prarodič).  
  • Zaměstnanec, který ošetřuje nebo pečuje, je účasten na nemocenském pojištění.

Výše a délka doby poskytování ošetřovného

  • Výše ošetřovného se počítá od prvního kalendářního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
  • Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnůu samoživitelů až 16 kalendářních dnů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

Vystavování příslušných tiskopisů pro uplatnění nároku na ošetřovné

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény. Při uzavření školského zařízení potvrdí příslušné dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte.

Zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, vystavený tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, jenž pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.

Více informací o nároku na dávku ošetřovného najdete na webu ČSSZ.