Představení v kině

Předvánoční zastavení s koledami a hudebními vystoupeními bylo krásnou předzvěstí blížících se vánoc.