Přihlášení ke školnímu stravování

Ve dnech 25.8. a 30.8. bude v době od 14:00 do 16:00 (pro rodiče žáků budoucích prvních tříd) otevřená škola pro možnost přihlášení ke školnímu stravování. V ostatních pracovních dnech vždy od 9 – 12 hodin. Prosím o respektování a dodržování aktuálních hygienických požadavků v souvislosti s Covid 19.

Žáci vyšších ročníků obdrží novou přihlášku až od třídních učitelů po nástupu do školy.  Upozorňujeme na nutnost zaplatit zálohu na obědy do 25.8. stejně jako v minulém roce. Pro případné dotazy pište vedoucí školní jídelny p. Bartákové na email: bartakova@zs-sadska.cz

Přihlášení do školní družiny bude možné až 1.9. 2021. Informace k platbě obdrží rodiče zároveň s přihláškou. Platba za září – prosinec musí být uhrazena nejpozději do 15.9.2021.