Přijímání žáků z Ukrajiny

Pro rodiče, kteří mají zájem zapsat děti z Ukrajiny do naší školy, platí následující pravidla: 

Děti jsou přijímány vždy v pátek, v 9hodin, kdy se jim, i zákonným zástupcům budou věnovat pracovníci školy. Během týdne je možné vyzvednout si potřebné tiskopisy (rodič je může obdržet ale i v pátek) nebo se zeptat na informace, hromadné přijetí je však organizováno vždy pouze v pátek. Jen tak jsme schopni pro následující týden vytvořit takovou organizaci, která dětem pomůže, nenaruší však výuku ve škole.  Děkujeme za pochopení.