Příspěvky KPŠ

Prosíme rodiče o doplacení příspěvku Klubu přátel školy. Příspěvek ve výši 300 Kč se platí pouze 1x za rodinu na účet 225573037/0600. Děkujeme.