Prosba

Prosíme rodiče, aby informovali třídní učitele o možných zdravotních problémech dětí, včetně těch, které se objevují zřídka nebo jen náhodně, či je považují rodiče za malicherné. Informace jsou pro nás důležité. Předejdeme tak možným problémům. Děkujeme.