Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na 27.9.2022  ředitelské volno. Důvodem je celodenní školení všech pedagogů na téma „Útočník ve škole“. Školní družina nebude v provozu, vzhledem k tomu, že praktická část školení bude probíhat v celém areálu školy.