Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na 16.12.2022 ředitelské volno. Důvodem je velká nemocnost žáků i vyučujících a zároveň havarijní oprava topení a tím i nutnost jeho odstávky od ranních hodin v budově A. Školní družina bude v provozu pro menší děti v budově B a D.