Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na 1.3.2024 ředitelské volno. Důvodem je povinné školení sboru do projektu  OP JAK Šablony III. Školní družina bude v provozu.