Rotujeme dál!

Příští týden zahájíme 2.etapu rotace, do školy půjdou 2.A,B, 3.B,4.B,C,5.B,C. Tentokrát přijdou také žáci 9.tříd na skupinové konzultace. V prvním týdnu jsme s přispěním rodičů i dětí zvládli testování na výbornou, bez stresu a jiných problémů. Aby byl průběh stejně hladký, chtěla bych návrat druhé skupiny upřesnit.

  • Všichni žáci přijdou v pondělí do školy vchodem do tělocvičny ze dvora 
  • Projdou testem nebo ukáží u vchodu potvrzení o prodělaném covidu ne starší 90 dní. Potvrzení děti neodevzdávají, jen se jím prokáží a projdou dál do školy 
  • Testování bude pro 1.st probíhat organizačně stejně jako tento týden – po, čt 6,30-8,00 
  • po – 9.A – žáci se testují 8-8,15 (výuka čj, ma – 2 skupiny proti sobě s přestávkou 8,30 – 10,15,9.B – testování 10-10,15, výuka 10,30 – 12,15. ) 
  • út – 9.C – test 8-8,15 – výuka čj, ma – 2 skupiny proti sobě s přestávkou 8,30 – 10,15, 9.B – bez testování výuka 10,30 – 12,15. 
  • st – 9.A bez testu – výuka čj, ma – 2 skupiny proti sobě s přestávkou 8,30 – 10,15, 9.C- bez testu, výuka 10,30 – 12,15.  
  • 9.třídy přichází na test dvorem jako ostatní, v den bez testu přijdou do 4.budovy svým vchodem 
  • v út,st,pá – vchod do školy přístavbou pro 2.A,B a děti do ranní družiny, hlavní vchod – ostatní třídy kromě 9.A,B,C 

Ostatní podrobnější informace najdete na Studovně v sekci „návrat do školy“