Školní družina

Vzhledem k naplněnosti ŠD nebudeme od září zatím přijímat žáky 4.ročníků. Pokud bude volné místo, budeme rodiče informovat v průběhu září.