Stromiáda

Každoroční celoškolní projekt bude tentokrát věnován stromům. Úkoly pro své mladší spolužáky připraví žáci 2.stupně. Akce se koná ve čtvrtek 8-11,40. Dále pokračuje výuka dle rozvrhu.