Testování PCR

Protože se v okolních školách objevují pozitivní případy a na okrese máme již několik tříd v karanténě, předkládáme rodičům nabídku od profesionální laboratoře testovat zdarma děti ve škole pomocí PCR testů ze slin. Testování by probíhalo  1x týdně zdarma.  TU oslovují rodiče svých tříd s žádostí o sdělení předběžného zájmu. Podle počtu dětí pak bude nastavena konkrétní organizace. Testovat se budou děti pouze po souhlasu rodičů. Test je možné využít jako potvrzení pro volnočasové aktivity.