„Vodyáda“

Tradiční celoškolní projekt bude tentokrát zaměřen na zdroje vody a její využítí. Školní družina se již na projekt připravuje.