Volby do Školské rady

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji dle volebního řádu z 3.4.2024 volby do Školské rady Základní školy Sadská na období 2024-2026. Školská rada má 6 členů, z nichž třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Volby se uskuteční dne 14.5.2024 v prostorách ZŠ Sadská. Podrobné informace, přihlášky kandidátů, kandidátní listina a další písemnosti budou umístěny na portálu Studovna v sekci Volby do ŠR.