Volby do Školské rady

V minulých dnech proběhly volby do Školské rady ZŠ Sadská. Za pedagogické pracovníky bylo odevzdáno 27 hlasovacích lístků a zvoleni byli Mgr. D.Barták a Mgr. Naděžda Prejzová. Za zákonné zástupce bylo odevzdáno 21 hlasovacích lístků a zvoleny byly Renata Kuttichová a Jana Kvízová. Zřizovatel jmenoval do ŠR dva zástupce a těmi se stali Kateřina Dvořáková a Jiří Krišal. Gratulujeme všem zvoleným i jmenovaným a těšíme se na další spolupráci.