Volby do Školské rady

Město Sadská svým usnesením č.15/2019 ze dne 10.9.2019 schválilo volební řád pro volby do Školské rady pro období 2019-2021. Zájemci o kandidaturu do ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků mohou svůj zájem vyjádřit prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy do konce října. Poté jim bude vydán tiskopis, kde stvrdí svým podpisem souhlas s kandidaturou. Volby se budou konat dne 14.11.2019 od 15,30-17,30hod. v budově školy. 

Další podrobnosti budou zveřejněny.