Začíná nový školní rok

Blíží se 1.září a s ním i začátek nového školního roku. Vstup do něj je však zahalen mnoha nejasnostmi, a i když jsme připraveni tak, jako v minulosti, nemůžeme s jistotou říct, kolik tříd budeme vlastně otevírat, jestli budeme potřebovat další učebny nebo vyučující. Vše se vyjasní až v průběhu září, kdy se budou vracet ukrajinští žáci a nastupovat ti, kteří se přistěhují. Může dojít i k dělení nebo naopak slučování tříd. V tomto případě budeme rodiče informovat a dopředu prosím o pochopení, pokud bychom museli k těmto náhlým krokům přistoupit.

Takže nyní jdeme zatím postupnými kroky, a tak začneme zahájením. Prosím rodiče žáků 1.tříd, aby přivedli děti do jejich učeben nejpozději v 7,50 a na zahájení odešli hlavním vchodem a šli na dvůr. V 7,55 přijdou pro prvňáčky deváťáci a odvedou je ke slavnostnímu dekorování. Po ukončení akce na školním dvoře odvedou paní učitelky děti do tříd, rodiče prvňáčků, pokud budou mít zájem, půjdou opět hlavním vchodem do učeben. Všechny ostatní děti budou vcházet a odcházet hlavním vchodem. Informace k dalším dnům dostanou od svých třídních učitelů.