Zápis do 1.tříd

            Do 1. ročníku budou zapsány děti  narozené  od 1.9. 2012  do  31.8. 2013 nebo i starší, které ještě k povinné školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny.

Zápis se koná 3. dubna 2019   od   13.30  do  17. 00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu je nutno předložit průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit, termín náhradního zápisu bude dohodnut.