6.třídy

Pro školní rok 2020/2021 dochází k novému uspořádání pro 6.třídy. Současné 5.A,5.B a 5.C se dělí vzhledem k výraznému nárůstu dětí na 6.A,B,C,D.  Zrušili jsme úplně všechny třídy a postavili zcela nové. Museli jsme brát ohled na bydliště, poměr chlapců a děvčat, děti s individuálními plány i děti s asistenty, jejichž výuka se řídí přísnými pravidly. V každé třídě je vždy skupinka dívek nebo chlapců ze třídy minulé. Navíc se budou potkávat při společných činnostech. Z našeho pohledu je lepší, když se budou učit ve třídách po 20 než v mohopočetných skupinách, kde nebude možný individuální přístup. Prosím rodiče, aby mám neposílali žádosti o změnu, protože při ohledu na všechny aspekty nejsme schopni individuálním žádostem vyhovět, aniž bychom nerozbourali pracně sestavený systém. Zařazení žáků do jednotlivých tříd lze najít v Bakalářích. Vzhledem k GDPR nelze celé seznamy uveřejnit na webu.