Začátek školního roku

Informace pro rodiče a žáky ke školnímu roku budou zveřejněny na počátku příštího týdne. V současné době zpracováváme podmínky manuálu, abychom co nejméně ovlivňovali běžný chod školy a zároveň omezili zdravotní rizika.