Černobílý den

V bílém a černém oblečení se dnes pohybovalo mnoho dětí ve škole. Třídy prvního stupně využily den jako projektový, vrátily se k černobílému a němému filmu, vyrobily masky v daných barvách a plnily další úkoly. Děkujeme rodičům za podporu a přípravu některých oblečení.