Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na 1.2.2024 ředitelské volno. Důvodem je velká nemocnost žáků i vyučujících a snaha navázat volný den na pololetní prázdniny a tím zvýšit možnost zastavení šíření virových infekcí mezi žáky a zaměstnanci. Školní družina nebude v provozu.