Den jazyků

V minulém týdnu proběhl tradiční projekt k Evropskému dni jazyků, tentokrát na téma Zdraví a lidské tělo. Žáci čtvrtých a šestých tříd se zaměřili v anglickém jazyce na slovní zásobu lidské tělo, žáci devátých v anglickém, německém a ruském jazyce rozšířili slovíčka ještě o ochranné prostředky a slovíčka k tématu koronavirus.