Opatření od 5.10.

Od pondělí 5.10. se dle nařízení vlády upravuje výuka následovně. U 1.stupně se upravuje výuka Hv (výuka pokračuje bez zpěvu), režim pro sportovní činnosti se nemění. Tv bude probíhat normálně, v tělocvičně může být přítomna pouze 1 třída. U 2.stupně se upravuje výuka Hv (výuka pokračuje bez zpěvu), zakazují se sportovní činnosti (hodina Tv bude plněna s jiným obsahem, především pobytem venku).