Omezení výuky

Dle usnesení vlády se od 14.10.2020 se omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. V době od 14.10.-23.10. budeme vyučovat distančně dle pokynů jednotlivých učitelů. Škola bude uzavřena, jídelna není v provozu. Obědy budou automaticky odhlašeny. 

1.stupeň pokračuje se zadáváním úkolů na webu Studovna. 2.stupeň zadává úkoly přes aplikaci Bakaláři, aby měli rodiče kontrolu splnění zadání. Pro všechny třídy bude opět zaznamenáván přehled videovýuky na Studovně. V době, kdy nebude probíhat videovýuka, budou učitelé konkrétních předmětů dle rozvrhu hodin k dispozici online pro možné konzultace.

Ve škole bude denně otevřeno v době od 8 – 10 hodin pro vydávání potvrzení, vyzvednutí podkladů k výuce v listinné podobě a další úkony, vyplývající z distanční výuky.

V týdnu od 26.-30.10.2020 budou dle organizačního opatření MŠMT vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny. V těchto dnech nebude probíhat distanční výuka. Škola bude uzavřena.