Vážení rodiče,

opět jsme vstoupili do období distanční výuky. Všichni se snažíme, abychom Vám usnadnili dobu, kdy bude část vyučování záviset na Vaší pomoci. A to zejména u těch nejmenších dětí. Pro 2.stupeň jsme po zkušenostech z jara přistoupili k zadávání úkolů do Bakalářů. Aplikace v telefonech Vám jednoduše ukáže, jaké úkoly byly zadány a budete mít jednoduchou kontrolu, po které mnozí z Vás volali. Děti mají svoje přístupy, takže se k zadání dostanou samy.  Studovnu používáme pro společné prostředí celé školy, kde je pro 2.stupeň určena hlavně stránka „Videovýuka“. Některé hodiny jsou jen pro upřesnění a komunikaci s dětmi, nemusí být v klasické délce, některé hodiny využijí učitelé jen na povídání, protože to dětem na jaře chybělo nejvíc.  V předmětech kromě výchov jsou učitelé v hodinách dle rozvrhu online pro společné konzultace a odevzdávání práce, pokud by si děti nevěděly rady. Odborné předměty – Che, fy,dě,př,ze a další svoji videovýuku omezí jen na kratší konzultace, abychom nedrželi děti na počítači. Společné konzultace a odevzdávání práce se

1.stupeň pokračuje v systému, nastaveném na jaře. Na Studovně jsou vypsané úkoly, video plánují třídní učitelky jen výjimečně, a to opět hlavně pro komunikaci s dětmi. Všichni věříme, že se zase po prázdninách uvidíme ve škole.

Vím, že to je pro Vás složité období. Zvládat kontrolu výuky, vysvětlovat nebo doučovat není jednoduché. Kdybyste měli problém, obraťte se na třídní či vyučující nebo rovnou na vedení školy. Vysvětlíme nejasnosti nebo upozorníme na problém učitele. Prosím Vás, neřešte věci na sociálních sítích, protože tam se řešit nic nedá. Navíc některé věci vypadají jinak optikou rodiče, jiný může být záměr učitele. Komunikace je v tomto období důležitá. Děkuji za vstřícnost a pomoc.