Opatření k návratu do školy

Vážení rodiče, po delší době se vrací alespoň částečně do normálu výuka v celé škole. Ráda bych upřesnila informace, které budou k návratu nutné:

Od 30.11. se vrací k povinné prezenční docházce celý 1.stupeň a 9.třídy. Tyto ročníky nebudou směnovat, budou navštěvovat prezenční výuku bez přerušení.

Další třídy 2.stupně budou směnovat takto:

Od 30.11. (lichý týden) 6.AD, 7.A,8.A, od 7.12. (sudý týden) – 6.B,C, 7.B,C,8.B

Vzhledem ke stále probíhající opravě havárie v suterénu školu bude vstup do školy umožněn ze 4 stran.

Ranní družina bude jako dosud vcházet přístavbou.

Pro ostatní bude budova otevřena od 7,15hod a vchody rozdělíme následovně:

Přístavba u tělocvičny – 1.A,B,C, 2.A,B, 8.A(8.B)

Ze dvora oběma vchody – 4.A,B,C, 6.A,D (6.B,C), 7.A(7.B)

Hlavní vchod –3.A,B, 5. A,B,C

Nová budova – 9.třídy (+7.C)

Po příchodu se děti přezují a věci si odnesou do tříd. Při vyučování se nebudou stěhovat, věci budou mít po celou dobu ve třídě.  Třída 7.B bude mít kmenovou učebnu v č.216.  Tělesnou výchovu budeme v každém počasí využívat na vycházky, je potřeba k tomu přizpůsobit obuv a oděv. Výjimkou bude jen mimořádně špatné počasí.

Ti, kteří mají přezůvky v šatně, půjdou v botách do třídy. Během dopoledne pak budou mít možnost  hromadně přezůvky v šatně vyzvednout.

Po celou dobu výuky musí mít děti nasazené roušky ve třídách i společných prostorách.

Obědy jsou automaticky přihlášeny těm, kteří mají zaplacenou zálohu a jsou v daném turnusu přítomni ve škole.

Třídy v online výuce budou mít dle možností práci a konzultace v daném termínu.

Podrobnosti dostanou děti na Teams a Studovnu.

Snad nám toto složité období pomalu končí a já Vám moc děkuji za spolupráci, se kterou jste nám pomohli vše zvládnout.