Nástup do školy 18.11.

Blíží se doba, kdy se snad již vrátíme k prezenční výuce. V první vlně se vrací žáci prvních a druhých tříd, pro které je online výuka nejproblematičtější a tak předkládám pokyny k následujícímu týdnu. Vzhledem k havárii vody a probíhajícím pracím v suterénu budovy musíme organizaci příchodu naplánovat jinak, než je to obvyklé.

Výuka pro tyto dva ročníky začíná ve středu 18.11. Pro žáky, kteří potřebují ranní družinu, bude ŠD otevřena v běžných časech od 6,30 hod. Ostatní žáci budou do školy vstupovat takto:

  1. třídy od 7,30 přístavbou, věci si nechají v šatně ŠD a odejdou do tříd, žáci 2. tříd půjdou hlavním vchodem a věci si odloží ve třídě č. 4, která bude provizorně sloužit jako šatna. Ti žáci, kteří mají přezůvky uložené v šatních skříňkách, půjdou do tříd bez přezutí a následně je asistentky doprovodí do šatny k vyzvednutí věcí. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Je potřeba, aby děti měly teplé oblečení na ven, protože místo Tv budou chodit na procházky. Všichni prvňáci a druháci, kteří mají placeny zálohy na oběd, mají obědy centrálně přihlášeny. Odpolední družina pro zapsané žáky bude probíhat ve skupinách podle tříd. 1. A, 2. A a 2. B budou mít oddělení na přístavbě, 1. B a 1. C v domečku. Případné omluvenky řešte prosím s vedoucí vychovatelkou na adrese safrankova@zs-sadska.cz. Po celou dobu výuky a pobytu v ŠD musí mít dítě nasazenou roušku.

Vzhledem k tomu, že nemáme výdejní okénko mimo budovu školy, je pro nás velmi obtížné zajistit výdej obědů pro žáky na distanční výuce. Podle rodičů je však v některých rodinách situace problematická, a tak jsme našli následující řešení. Ráno mezi 8,30-9,00 bude možnost na přistavené stoly ve vchodu budovy odložit klasické čisté gastronádoby, které budou označeny jménem a třídou pro kontrolu plateb. Na stejném místě budou pak k vyzvednutí v čase od 13 – 13,30hod. Obědy je třeba přihlásit nejpozději do 12. hod. předchozího pracovního dne. Podle počtu přihlášených budeme pak rodiče informovat, zda jsme schopni tuto službu poskytovat. Na distanční výuce zůstává více než 400 žáků a v našich silách není tomuto počtu jídlo do gastronádob vydat.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem rodičům za pomoc a komunikaci při zvládání distanční výuky. Bez Vás by to nešlo, jste skvělí.