Organizace od 3.1.2022

Nové mimořádné opatření MZDR mění prvních 14 dní četnost i podmínky testování. Nově se budou testovat úplně všichni žáci i zaměstnanci školy bez ohledu na to, zda jsou očkováni nebo po prodělané nemoci. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 3.1. – 14.1.2022. Děti i zaměstnanci budou ve všech prostorách používat roušku nebo respirátor do doby, než proběhne testování. Každé pondělí zárověň pokračuje PCR testování se souhlasem rodičů.

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;
  • není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  •  i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,
  • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.