Testování 6.1.

Předáváme informace od KHS pro rodiče.