Organizace výuky od 4.1.2021

Až odezní oslavy nového roku, čeká nás opět omezený provoz podle 5.stupně. Budou platit následující pravidla:

Prezenční výuka:

 • Do školy půjdou 1. a 2. třídy
 • Vchod do školy – 1.třídy přístavbou – šatna v ŠD, 2.třídy hlavním vchodem – šatna ve třídě č.4
 • Pro 1. a 2.třídy platí normální rozvrh
 • Hv a Tv se vyučují ve stejném stylu jako před vánocemi
 • ŠD – děti se nesmí míchat, každé oddělení bude určeno pro jednu ze tříd, které chodí do školy. Rozdělení ranní družiny – přízemí 2.B, 1.patro 210 – 1.A, 212 – 2.A, 213 – 1.B, 216 – 1.C. Odpolední družina – 1.B, 1.C – domeček.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka (IVP). Rodiče žáků budou vždy předem informováni o termínu konzultací. Probíhat budou i pedagogické intervence po dohodě s vyučujícím.

ŠJ

 • Obědy mají přihlášené všechny děti v prezenční výuce, které mají zaplacenou zálohu 

Škola – distanční

 • Pokračujeme na Studovně v zadávání videovýuky pro přehled
 • Děti budou mít zadání na Teams 

ŠJ

 • Děti na distanční výuce mají obědy odhlášené, kdo má zájem o oběd s sebou, musí ho přihlásit nejpozději do čtvrtka 31.12.2020 do 12hodin.
 • Jídlonoše se budou odevzdávat na stůl v hlavním vchodu 8,30 – 9,00hod., vydávat se budou 13 – 13,30.

Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci a doufáme v co nejkratší dobu distanční výuky a návrat k normálu nebo alespoň turnusové výuce.