Střední školy – přijímací řízení – informace pro rodiče žáků

1) Žáci předají podklady (celý název střední školy, celou adresu střední školy, číslo a přesný název oboru) kariérové poradkyni Miriam Piskačové do 31. 1. 2021 ke kontrole prostřednictvím e-mailu (piskacova@zs-sadska.cz).

2) Na základě překontrolovaných podkladů vydá základní škola žákům dvě přihlášky s vyplněnými známkami do 12. 2. 2021. Žáci nebo zákonní zástupci  vyplní chybějící údaje na přihlášce.

3) Vyplněnou přihlášku odevzdají (osobně nebo poštou) rodiče žáka na vybranou střední školu v termínu do 1. 3. 2021.

4) Žáci i rodiče pravidelně sledují webové stránky vybrané střední školy, kde budou uvedena kritéria pro přijetí (letos jsou v kompetenci ředitelů středních škol).

5) Žáci 9. ročníku mají průběžně doplňované informace od listopadu v prostředí TEAMS včetně letáků středních škol, on-line prohlídek, vzorového zápisového lístku a informací z Ministerstva školství. Ostatní zájemci jsou informováni prostřednictvím třídních učitelů nebo mohou kontaktovat přímo kariérovou poradkyni školy.

Všem přejeme hodně úspěchů!