Ředitelské volno

Na základě skokového navýšení počtu pozitivně testovaných mezi žáky a učiteli vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na dny 26.-28.1.2022 ředitelské volno. Pro nejmenší děti bude v provozu školní družina, kterou zabezpečí zbývající ped.pracovníci. Školní jídelna nebude v provozu, zájem o ŠD musí rodič zapsat do sdělení v ŽK, abychom 25.1. měli přehled o zájemcích a mohli personálně zabezpečit provoz. Děti budou po příchodu testovány.

Prosíme rodiče, aby ŠD využili jen v krajním případě. 

25.1. končí výuka dle upraveného rozvrhu hodin.