Změna organizace školního roku

Dnes ráno jsme dostali z MŠMT souhlas s naší žádostí o změnu organizace školního roku na dny 26.-28.1.2022. Jedná se rozhodnutí, které nahrazuje ředitelské volno a umožňuje rodičům čerpat příspěvek na ošetřování člena rodiny, neboť dle vyjádření – situace splňuje veškeré zákonné podmínky pro vznik nároku na ošetřovné, neboť se jedná o uzavření školy z důvodu nepředvídatelné události”. Potvrzení o uzavření školy budeme vydávat 26.-27.1. 8-14,30. 

Školní družina není v provozu.