Týden od 3.5.

Vzhledem k rozhodnutí vlády se nám vrací do školy i 2. stupeň. Organizace bude probíhat podle následujících pravidel:

Na 1. stupni přijde silnější skupina (2.tř, 3.B, 4.B,C,5.B,C) a tak na 2.stupni kvůli organizaci testování a početnosti tříd přijdou 7. a 8.třídy . U nich by bylo fajn shlédnout video k testování testem Sinclean (Studovna – návrat do školy) . 1.stupeň se bude testovat od 6,30-7,45, 2.stupeň přijde k testům až v 7,45 – 8,30. První hodinu budou tedy děti docházet do výuky průběžně po testu.Děti se nebudou stěhovat do odborných učeben, oblečení na 2.stupni si nechají v den testování vzadu ve třídách, v dalších dnech půjde 2.stupeň šatnou, 1.stupeň  -1.tř + ranní družina přístavbou,5.roč. dvorem a ostatní hlavním vchodem. 

Pokud má dítě potvrzení o prodělaném covidu, prokáže se jím ve dnech testování u vchodu do tělocvičny a projde dál. U dětí, které chodí na obědy a mají placený kredit, se obědy automaticky přihlásí. U ostatních je třeba urychleně poslat platbu a přihlásit oběd individuálně. Bližší informace sdělí p.Bartáková.

Odpovědi na možné otázky najdete na Studovně v sekci „návrat do školy“.