Vážení rodiče

Máme za sebou další týden a zatím se nerýsuje možnost nějaké změny. Vím, že je to únavné pro Vás i děti, ale moc Vás prosíme, abyste se snažili dohlédnout na kvalitu odevzdávané práce a plnění úkolů, hlavně na 2.stupni. Vím, že motivovat děti ve vyšších třídách je hodně obtížné, ale nikdo z nás neví, jaké vysvědčení se nakonec bude v budoucnu počítat do přihlášek na střední školy. Distanční výuka je povinná, takže i známky z ní nebudou jen „motivační“, jako loni, ale bude se jednat o regulérní klasifikaci. Pokud se dítě nedostaví bez omluvy na hodinu a nenapíše plánovaný test, jaké ohodnocení může získat? 
Snažíme se vytvářet zajímavé materiály, dělit třídy na menší celky, abychom měli individuálnější přístup a mohli s každým mluvit zvlášť. Na žádost důvěrníků jsme zvýšili počet hodin, vyučovaných přes video.  Ale sebelepší snaha nemůže nahradit prezenční výuku ve škole. Proto je důležité, abychom dětem stále připomínali, že i když je to nebaví, učí se pro sebe, nikoli pro učitele nebo rodiče. Snažíme se upevňovat základy a pokud s námi dítě nepracuje, budou to základy, na kterých nebude mít šanci v budoucnu pracovat. Některé třídy to již pochopily, jinde moc potřebujeme Vaši pomoc. Tuto situaci jinak, než společně nezvládneme.
A ještě jednu prosbu na závěr. Pokud jste v karanténě Vy nebo někdo z členů rodiny, nechoďte do školy s úkoly. Napište učitelům, že odevzdáte později. Chraňte prosím naše pracovnice na vrátnici. Nic není důležitější než zdraví.
Děkuji Vám. BŽ