Začátek školního roku

Informace k 1.9. i se všemi opatřeními budou zveřejněny 30.8.