Adaptační kurzy

Hned na začátku školního roku bychom chtěli pro některé třídy uspořádat adaptační kurzy, aby se děti seznámily s novými spolužáky a třídním učitelem. Jedná se o 6.A,6.B,6.C a 8.B. Škola se na těchto kurzech bude podílet i finančně platbou 50% nákladů na ubytování a stravu a platbou za dopravu. 6.A,6.B pojedou v termínu 6.-9.9. Cena 900Kč. 6.C pojede 20.-22.9., 8.B 22.9. – 24.9. Cena 600 Kč. Variabilní symbol platby je 31, do poznámky prosím udejte jméno dítěte. Škola zajistí dětem i dopravu. Prosíme u tříd 6.A,B o co nejrychlejší úhradu. Výjimečně je možné vložit i do pokladny. Děkujeme.