Školní družina – zápis

Zápis do školní družiny skončil ke dni 3.9. 2021 z důvodu naplnění kapacity. Přihlášku žáků, kteří neodevzdali zápisní lístek, již není možné přijmout.

Příspěvek za ŠD září – prosinec činí 1000,-. Uhradit do 15.9.2021. Pokud nebude zaplacen, dítě nemůže ŠD navštěvovat.